Tăng giá thép hình chữ H của Hàn Quốc trong tháng 7 – Tạp Chí Thép Xây Dựng | Kênh thông tin chuyên ngành thép

Tăng giá thép hình chữ H của Hàn Quốc trong tháng 7 – Tạp Chí Thép Xây Dựng | Kênh thông tin chuyên ngành thép.

Advertisements

Các nhà xuất khẩu thép phôi của Đông Nam Á chống lại hàng nhập khẩu giá cao – Tạp Chí Thép Xây Dựng | Kênh thông tin chuyên ngành thép

Các nhà xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Trung Quốc chấm dứt việc “ăn xổi”, giá nghe nói gần chạm đáy – Tạp Chí Thép Xây Dựng | Kênh thông tin chuyên ngành thép