Giá thép cuộn cán nóng của châu Âu giảm xuống nhưng giá thép tấm của Hoa Kỳ tăng, theo TSI – Tạp Chí Thép Xây Dựng | Kênh thông tin chuyên ngành thép

Giá thép cuộn cán nóng của châu Âu giảm xuống nhưng giá thép tấm của Hoa Kỳ tăng, theo TSI – Tạp Chí Thép Xây Dựng | Kênh thông tin chuyên ngành thép.

Advertisements

Các nhà xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Trung Quốc chấm dứt việc “ăn xổi”, giá nghe nói gần chạm đáy – Tạp Chí Thép Xây Dựng | Kênh thông tin chuyên ngành thép